Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů První Villa Cafe s.r.o.

Podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů:

 1. Uděluji společnosti První Villa Cafe s.r.o., se sídlem Krnov, Zacpalova 964/1, PSČ 794 01, IČ 06530524. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72247 (dále jen „Správce“) souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

 2. Základní osobní údaje (jméno, příjmení, titul, adresa, název firmy, pozice ve firmě, e-mail, telefon) jsou zpracovávány za účelem poskytnutí informací o produktech a službách a marketingových akcích.

 3. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.

 4. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: souhlas@w-t.cz nebo První Villa Cafe s.r.o., Zacpalova 964/1, Krnov, 794 01.

 5. Zpracováním osobních údajů je prováděno Správcem na území Evropské unie.

 6. Beru na vědomí, že mám právo:

 • svůj souhlas kdykoliv odvolat (způsobem uvedeným v bodě 4),

 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům,

 • požadovat opravu osobních údajů,

 • na vymazání osobních údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.