fbpx

Ubytovací řád – penzion Villa cafe

 

 

 • při příjezdu do penzionu se host prokazuje platným dokladem totožnosti /občanský průkaz,cestovní pas/

 • penzion zaručuje ubytovaným hostům kvalitní služby odpovídající úrovni penzionu

 • má-li host potvrzeno ubytování v jednolůžkovém pokoji, je mu účtována odpovídající cena i v případě, že byl ubytován sám ve vícelůžkovém pokoji

 • není-li potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj do 18.00 hodin

 • v případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již zarezervován pro jiného hosta, nabídne mu penzion jiný pokoj, je-li volný

 • host užívá pokoj po dobu, kterou si sjednal. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí se host nejpozději do 10.00 hodin posledního dne ubytování a pokoj uvolní.

 • ve všech prostorách penzionu platí zákaz kouření, přemisťování vybavení a jakýchkoliv zásahů do elektrické sítě

 • z bezpečnostních důvodů může host v pokoji používat pouze elektrické spotřebiče sloužící k jeho osobní hygieně /holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod./ a osobní počítače

 • při odchodu z pokoje prosíme uzavřít okna, vodovodní kohoutky a zhasnout světla

 • při ukončení pobytu předá host pokoj pověřené osobě

 • z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let a zvířata bez dozoru dospělých osob v pokoji a ostatních společenských prostorách penzionu

 • psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že během pobytu nebudou rušit ostatní ubytované hosty

 • v době od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté žádáni o dodržování nočního klidu

 • za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto ohlásit pověřené osobě

 • ceny za ubytování a poskytnuté služby se řídí platným ceníkem a host je hradí zpravidla při příjezdu

 • stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb a případné návrhy na zlepšení provozu můžete směřovat na vedení penzionu

 • host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, v případě jeho porušení má vedení penzionu právo odstoupit od smlouvy o poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté doby

 

 

 

 

 

 

Příjemný pobyt přeje kolektiv zaměstnanců penzionu Villa cafe.

 

 

Villa Cafe v Krnově hodnocení